Pěšky na Pláně

5,7 km (asi 2 h)

Trochu náročnější varianta začíná rovněž na konečné tramvaje č. 3 nebo na parkovišti. Po modré turistické značce se vydejte rovnou na Pláně pod Ještědem. Stoupání není kromě posledního úseku nijak dramatické, přesto tu zdoláte skoro 300 výškových metrů a osvěžení na chatě si zasloužíte.
Dál pokračujete stejně jako v předcházejícím případě, tedy pohodlnou cestou přes Nový prales až k hospodě U Šámalů.

tr2_1tr2_2